Ommetjes

OMMETJE

Op zoek naar meer en aantrekkelijker ommetjes in uw gemeente? 


Wij adviseren over de beste wandelroute(s) en hoe die te realiseren en/of verbeteren.


Onze aanpak:

 1. In beeld brengen van de ‘parels’ in uw stad, dorp of wijk (parken, water, mooie architectuur, winkelcentra, kunst, etc.). Bij dorpen en stadsranden liggen er ook kansen direct buiten de bebouwde kom! 
 2. Input ophalen bij bewoners als aanvulling op bovenstaande.
 3. Bepalen van de meest aantrekkelijke en logische routes langs en tussen de ‘parels’.
 4. Verbeterpunten opstellen voor deze ommetjes aan de hand van De Vier V's.
 5. Toetsen van deze punten bij de gebruikers.
 6. Opleveren eindadvies (in overleg: kaart, tekening, Powerpoint en/of rapport).
 7. Desgewenst combineren van het ommetje met passende vergroening via VerGroen!


Wij zien in de meeste dorpen, steden en wijken nog volop onbenutte kansen voor ommetjes.

Laten we dat laaghangende fruit plukken!

Kenmerken van een ommetje


 • Een recreatieve wandelroute vanuit de woning
 • Lengte 1 - 4 km
 • Voor sommige doelgroepen korter (bv ouderen)
 • Langs mooie en prettige plekken
 • Andere route heen dan terug ('rondje')
 • Voldoende zitgelegenheid onderweg
 • Keuzemogelijkheden, zoals verlenging door het combineren van ommetjes
 • Waar mogelijk langs voorzieningen, zoals winkel, brievenbus, speeltuin, horeca,  etc.

Het belang van ommetjes


 • Geschikt voor iedereen en voor ouderen soms de laatste vorm van bewegen…
 • Dragen bij aan gezondheid; ze voldoen aan de Norm voor Gezond Bewegen
 • Bevorderen ontmoeting
 • Zijn leuk en goed voor kinderen, zoals lopen naar een speelvoorziening

 • Dragen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
 • Zijn gemakkelijk en goedkoop te faciliteren