Ontwerptoets

ONTWERPTOETS

Leidt een ontwerp uiteindelijk tot een prettige, goed gebruikte openbare ruimte? 


Wij hebben een methodiek ontwikkeld om te bepalen of een plek een succes zal worden, of het nu gaat om een park, plein, winkelcentrum of nieuw woongebied.


Wij toetsen een ontwerp aan de hand van de volgende stappen:

  • Schouw op locatie aan de hand van 'De Vier V's'
  • Twee à drie gesprekken, in ieder geval met de opdrachtgever en de ontwerper(s)
  • Toetsing van het ontwerp vanuit ‘de bril van de gebruiker’: wordt het aantrekkelijk, sociaal, veilig, groen en, indien van toepassing, toegankelijk en kind- en beweegvriendeiljk?


Voordelen:

  • Een rapport met concrete adviezen voor  aanpassingen van het ontwerp.
  • Een vaste  prijs van € 5.000 (m.u.v. gebiedsontwikkelingen).
  • Een succesvolle openbare ruimte.

Afgeronde analyses en ontwerptoetsen


Gebiedsontwikkelaar BPD

  • Ontwerptoets winkelcentrum Anklaar, Apeldoorn
  • Ontwerptoets Ringersplein, Alkmaar


Gemeente Utrecht

  • Toets op spelen, sporten/bewegen, ontmoeten en sociale veiligheid Merwedekanaalzone, inclusief het ontwikkelen van 'De Utrechtse ontwerpprincipes'.


"Bedankt voor het rapport 'Ontwerpprincipes voor gezonde verstedelijking en sociale veilgiheid'.

Ik was ook blij verrast met de gedegen terugkoppeling van wat jullie met  onze opmerkingen hebben gedaan. Dit kom ik niet vaak tegen!"


Arienne Kuin

Adviseur Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Utrecht

"Jullie advies gaf veel handvatten voor het kwalitatief verbeteren van de locatie. Wat me bovenal opvalt, is dat de adviezen heel praktisch zijn."


Liesbeth van Rijn

Ideeënmakelaar

Gemeente Lochem