Quickscan

QUICKSCAN VAN EEN BESTAANDE OMGEVING

Waarom wordt een plek niet goed gebruikt en hoe kan het beter? 


Wij zijn in staat om vanuit 'de bril van de gebruiker' snel een openbare ruimte te analyseren: is het hier veilig, aantrekkelijk, sociaal, groen, gezond, toegankelijk en kindvriendelijk? En zo nee, hoe kan dit beter? Een quickscan kan worden uitgevoerd voor een park, plein of winkelcentrum, maar ook voor een complete wijk. 


Werkwijze:

  • Gesprek met de opdrachtgever
  • Bepalen van de schouwroute
  • Schouw op locatie aan de hand van 'De Vier V's'


Voordelen:

  • Een rapport met de analyse, foto's en concrete aanbevelingen
  • Een vaste prijs van € 1.500 (m.u.v. wijken en exclusief reistijd en -kosten)
  • Een succesvolle openbare ruimte!

Voorbeelden van quickscans


Gemeente Zeewolde

Quickscan winkelcentrum, woonwijk en strand.


Provincie Gelderland - Programma Gelderland Sport

  • Nieuwe fietscrossbaan, Laren (Gld)
  • Nieuwe skeelerbaan, Wageningen
  • Multifunctioneel sportveld, Arnhem-Schuytgraaf
  • Sportieve inrichting schoolpleinen KWC, Culemborg


Gemeente Brunssum

Quickscan van de binnenstad (als input voor het nieuwe Stedenbouwkundig Kwaliteitskader)

"Ik vond het interessant om eens met een andere bril naar onze openbare ruimte te kijken en ga jullie in de toekomst zeker nog eens benaderen."


Henk Brouwer

Projectleider Civiel

Gemeente Zeewolde

"De quickscan van Bureau KM biedt concrete handvaten om het centrum van Brunssum duurzaam te transformeren tot die fijne ontmoetingsplek."


Diana Verkooijen-Schram

Procesregisseur ruimte

Gemeente Brunssum